Více možností využití

Written by on 30.9.2019 and posted in Nezařazené.

S čištěním kanalizace se setkáváme stále častěji v souvislosti s připojováním většího množství obcí na hlavní řád. Průtočnost velkých stok je podmínkou bezchybného fungování. Také výstavba různých objektů vyžaduje odčerpávání vody. Odstraňování hrubých příměsí je za pomoci velkých přečerpávacích cisteren nutný. Recyklační vozy rozplachují pastovité kaly a umožňují jejich vysání. Stavba tak může dále pokračovat.

Nejen běžná údržba

Správci činžovních domů se setkávají s problémem s čištěním kanalizace velmi často, proto je důležité zavčas využít našich služeb, a tak předejít komplikacím. Odhalíme a odstraníme nánosy písku a naplavenin, místa možných závad a tím předejdeme vyplavení a poškození vodorovných i svislých izolací. Také vlhká místa ve stěnách domu jsme schopni opravit bez zbytečného bourání. Ozvěte se, podpoříme Vás.