Pokud tlumočení, tak jedině od nás

Written by on 6.2.2018 and posted in Nezařazené.

Představujeme Vám služby naší spolehlivé společnosti a to v oblasti tlumočení. Jsme schopni poskytnout své služby rychle, přesto však velmi kvalitně.
Poskytujeme dva druhy tlumočení, konsekutivní a simultánní. Konsekutivní spočívá v tom, že tlumočník počká na vyřčení částí myšlenky řečníka a v odmlce ji přeloží. Není zde nutné používat žádné technické prostředky. Je vhodné zejména pro politické a obchodní rozhovory, pro školení a SAP anebo pro realizaci pracovních výkonů. Díky technické nenáročnosti je možné takto tlumočit kdekoliv. Třeba na obědě nebo na společenské akci atd.

Simultánní překlad

Simultánní tlumočení je překlad řečníka, který hovoří v mateřském nebo schváleném jazyce a tlumočník jej překládá pomocí sluchátek a mikrofonu do jiného jazyka. Používá se třeba při mezinárodních konferencích a pro akustické oddělení více mluvících tlumočníků se používají tlumočnické kabinky.

Pokud tlumočení, tak jedině od nás
2 (40%)1