Nové využití

Written by on 17.8.2019 and posted in Nezařazené.

V současné době vyráběné a prodávané rolety již obvykle nejsou klasické vnitřní, ale naopak vnější – tedy určené k umístění vně budovy – před okna. To sebou nese mnohá další pozitiva a funkce, dříve neznámé. Dnes nejde jen o zastínění a soukromí. Dalšími přínosy jsou zejména následující funkce.

Nové funkce a přínosy

Je to funkce tepelně izolační. Znamená to, že materiály, použité na jednotlivé lamely jsou opatřeny většinou vrstvou izolační polyuretanové pěny, která brání nejen v létě průchodu tepla do budovy, ale také v zimě odcházení tepla z budovy přes okna ven. To má další efekt. Izolaci zvukovou, která je opravdu velice patrná. Neocenitelná zejména v místech kolem dopravních tras, v blízkosti hlučných provozů, zábavních zařízení pro mladé a podobně.