Čištění kanalizačního potrubí

Written by on 20.9.2018 and posted in Nezařazené.

Čistění kanalizace je základ naší činnosti a máme s tím bohaté zkušenosti. Čistíme jak stokové sítě, tak domovní kanalizační potrubí. Čištění potrubí stokové sítě provádíme s pomocí kombinovaných kanalizačních aut. Ty umožňují čištění a odsávání materiálu v jednom jediném okamžiku do cisterny. Další možností je použití fekálního a čisticího vozu, tato varianta je však dražší. Umíme vyčistit oba dva základní typy kanalizačních stok – jak stoky vejčitého, tak stoky kruhového tvaru.

Likvidace odpadů

V průběhu čištění kanalizace se z ní vyndá nějaký odpad. A Vy musíte řešit, jak s tímto odpadem naložíte. Naše společnost Vám pomůže se tohoto i jakéhokoli jiného tekutého odpadu zbavit. Dodáme Vám čistírnu odpadních vod, odlučovač tuků a další zařízení. Tekuté odpady odvezeme a vystavíme Vám potvrzení o likvidaci a další dokumenty. Můžete si u nás také objednat laboratorní rozbory vzorků Vašeho odpadu a podobné služby.